Hopp til innholdet

Vad betyder kabelens och sladdens färg?

pn ledninger

Vad är L, N och PE – och vad betyder trådarna i färgerna?

Kort sagt, L är en fasledare (ström), N är en neutral ledare (0V) och PE är jord (gul / grön). Men detta gäller bara på konsumentkurser och i ett TN-nätverk. Låt oss se lite mer om hur färgerna på ledningar och elektriska i olika nätspänning används.

Jag kommer huvudsakligen att fokusera på konsumentkurser, det vill säga strömmen och sladden du har runt uttagen, lampor och ljusströmbrytare i hemmet.

Läs mer: Hur man planerar belysning i ett hem, en stuga och en lägenhet

Ledningar i hemmet

Färger på ledningar

I nya ledningar och kablar finns färgerna kvar:

Brun = Fasledare
Blå = Neutral ledare / L2
Jorden / PE = Gul / Grön

Brun, blå och gul / grön är de vanligaste färgerna på kablarna i hemmet, särskilt moderna hem. I äldre hem kan du komma över andra färger.

Läs mer om belysning för vardagsrum eller bra läslampor .

Exempel på färger i takpunkt för lampa. De två ledningarna som går ner till lampan genom takhöljet är bruna och vita. Den bruna kommer direkt från ljusströmbrytaren, medan den vita är ansluten till de andra vita i taklådan. De andra svarta ledningarna i taklådan kommer då att vara fast spänning, till exempel andra uttag eller som matning till en ljusströmbrytare.

Jag har dragit nya ledningar till denna takpunkt från ett nytt utlopp som ska ha en fast ström, så att blått ska paras med vitt, brunt tillsammans med svart och gult / grönt (mark) kommer att paras med det andra gula / grönt.

Andra färger du kanske stöter på:

Svart + vit var de tidigare färgerna som användes på ledningar. Dessa växlas nu till brunt + blått och kommer oftast att vara fastström i hemmet.
Svart = fasledare istället för brunt.
Svart + brunt , här kommer förmodligen brun att vara fast ström och svart kommer att vara en kopplingslinje för en lampa t.ex.
Vit = L2
Röd = Enligt min erfarenhet har detta oftast använts som lampbrytare.

I mycket gamla hus kan du upptäcka att du har tjocka textiltrådar i dragrören. Dessa är omöjliga att skilja visuellt från varandra eftersom alla ledningar är svarta. Dessa måste separeras med en spänningstestare.

Rekommendationen är att dessa kablar alltid ska konverteras till moderna PN-ledningar med färgkoder. .

Sikt alltid på godkända spänningstester!

Läs mer om hur du ansluter en lampa .

Använd WAGO i länkarna. Dessa trycker ständigt ner koppar och ger beröringsskyddet /Proffsmagasinet.se
här är en 3G 2,5 tillsammans med en 4G 1,5 /Proffsmagasinet.se

Kan du använda vitt som en neutral ledare?

Ja, men då måste den här sladden markeras med blått vid korsningarna.

514.3.2 Märkning av ledare i flerkonduktorkabel Märkning av ledare i 
kablar med 2 till 5 ledare ska överensstämma med HD 308. Fasledare ska vara märkta i färgerna brun, svart och grå, neutral ledare med färgen blå och skyddsledare med färgkombinationen gul / grön. 
För kablar med mer än 5 ledare ska varje ledare vara märkt i enlighet med NEK-EN 60446. Ledare som används som skyddsledare eller som neutrala ledare ska vara märkta. gul / grön eller blå i korsningarna. 

Färgens betydelse beror också lite på vilket rutnät du har i ditt hem.TN-nätverk.

400V med neutral ledare. Märkt med 400V. Här kommer du att kunna mäta 230V mellan neutralledare och fasledare och 0V mellan neutralt ledare och jorden.

Här ska färgerna vara.

L och N finns i ett TN (400V) rutnät: fasledare och neutralt.
Här kommer fasledaren (L) att vara brun.
Den neutrala ledaren (N) blir blå.
PE (bärnsten) är jord.

Vi kallar en enfas konsumtionshastighet i TN, eftersom man bara använder 1-fas + neutral ledare.

Blått ska alltid vara den neutrala ledaren här. Användning av blå ledare för annat än neutralt är inte tillåtet.


IT och TT

IT- och TT-nät är 230V och är inte så lätta att skilja från varandra om du inte har en något mer avancerad mätanordning. Men för användningen jag hänvisar till här är det inte heller så viktigt att tänka på.

I ett IT / TT-nätverk finns det ingen neutral ledare . Istället finns det faser med 130V till mark (kan variera på grund av jordfel) och 230V mellan faserna.

Om du har 3-faser i ditt hus, kommer du att ringa faserna L1, L2 och L3.
Om du har två faser i hemmet kommer dessa att kallas L1 och L2.

I TT / IT ska färgerna vara.

Fasledare 1 (L1) vara brun.
Fasledare 2 (L2) blir blå.
PE (bärnsten) är jord.

Vi kallar en konsumtionsgrad i TT / IT för «tvåfas», eftersom man använder fas en + en fas.

På wikipedia läser du lite mer om dessa nettotyper, men du bör kontrollera dokumentationen, mäta med eurotester eller kolla med deras onlineleverantör.


1,5 mm till vänster. 2.5 till höger

Är det tillåtet att använda blått som fasledare / L2?

NEK 514.3.4 tillåter blått att användas som fasledare så länge det inte finns någon risk att förvirra den med den neutrala ledaren.

Detta innebär att om du har ett TN-nätverk kan du inte använda blått som fasledare, eftersom det kan misstas som neutralt.
I en TT / IT har du inte en neutral ledare alls, så du kan inte förväxla blått med en neutral.


Vill du läsa något mer?