Hopp til innholdet

Montera och anslut utomhusuttag med lås

Om du vill ha kontroll över ett utomhusuttag skulle en låsbar variant vara en bra lösning. Detta kan vara praktiskt för att förhindra att andra använder din el i det gemensamma området och garaget, eller som här – för att förhindra att obehöriga använder den för att ladda bilen, till exempel.

Denna lägenhet ligger på bottenvåningen och vetter mot en gästparkering. Här kanske du vill ha ett låsbart uttag.

Låsbart uttag från Elko


Dra i PN: s ledningar och slå ut dräneringshålet på baksidan av eluttaget.

Det fanns tidigare en utomhusklocka utöver dörrklocksystemet för den här lägenheten och resten av kvarteret, så de behövde inte två system.

Jag kunde alltså använda röret som gick den föregående klockan och koppla om PN 3G 2,5 mm2-ledningarna.

Vattning och fästning

Efter att uttaget är monterat kan det anslutas, jag gillar lite extra «böj» på ledningarna i händelse av att något annat kommer efteråt.

Sätt sedan in hålet i röret för att förhindra att vatten tränger in.



Å andra sidan kommer PN-ledningarna från uttaget in bakom dörrtelefonen.

Under dörrklockan finns en trådlös termostat för vattenburen värme, plus en ljusströmbrytare för korridoren. Eftersom det inte fanns något separat rör mellan dörrtelefon och ljusströmbrytare, var jag tvungen att dra en kabel mellan dem, bakom väggen.

För det använder jag ett stycke PFXP 3G 2.5mm2 som är godkänt för att ligga inuti väggen utan rör.

Jag monterar extra isolering över PN-ledningarna för att förhindra så mycket elektromagnetiskt ljud som möjligt på KAT5 och dörrtelefonen.
Förmodligen hade det varit bra utan det, vanligtvis när starka strömmar och låga strömmar ligger i ett rör som du får avbrott, men det är fortfarande okej att säkra så bra som möjligt.

PN och PFXP är anslutna i 2: s WAGO-kopplingar.

Längst ner på ljusströmbrytaren där PFXP hamnar finns det också strömströmmar som jag vill slå på. Detta gäller säkringspriset i taget. Här använder jag 5’s Wago-kopplingar.

När allt är anslutet sätter jag på säkringen och testar uttaget med min Eurotester, i autosekvens testar det alla nödvändiga kontrollpunkter som kortslutningsström, att jordfelsbrytaren fungerar och att isoleringen i ledningar och anslutningar är tillräckligt bra.

Helt anslutet utomhusuttag med lås!

Kontrollera priset på låsbart uttag på eldirekt.se